Privacy

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle online Den Besten Kerst- en Relatiegeschenken branded diensten die vallen onder de Den Besten Kerst- en Relatiegeschenken BV en voorzien zijn van het Den Besten Kerst- en Relatiegeschenken logo, uitgezonderd de diensten waarbij naar een specifieke op die dienst van toepassing zijnde privacyverklaring wordt verwezen. 

Den Besten Kerst- en Relatiegeschenken BV streeft ernaar om diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze producten en diensten. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Ons doel
Ons doel is natuurlijk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn! Wij willen u gerichte en persoonlijke service aanbieden en daar hebben wij uw persoonsgegevens voor nodig. Wij zorgen ervoor dat wij hierbij voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. Wij vinden het erg belangrijk dat onze dienstverlening transparant, betrouwbaar en persoonlijk is. U kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?
Zodra gegevens u kunnen identificeren als persoon worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Ook kan uw IP-adres of gebruikersnaam als persoonsgegeven worden aangemerkt.

In deze privacyverklaring vertellen wij u hoe wij met uw persoonsgegevens om gaan en welke maatregelen wij nemen ten behoeve van de bescherming van uw persoonsgegevens. Onze privacyverklaring bevat de v olgende onderdelen:

  1. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig.
  2. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die vermeld staan in deze privacyverklaring. Zo verkopen wij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld niet aan andere partijen.
  3. Wij houden u graag op de hoogte van interessante informatie over voor u relevante producten of diensten van Den Besten Kerst- en Relatiegeschenken BV of derde partijen.
  4. Wij willen u graag diensten op maat aanbieden, wat wij doen door het tonen van zo relevant mogelijke informatie op onze website en het doen van interessante aanbiedingen.
  5. Voor een aantal diensten maken wij gebruik van externe partijen die ons ondersteunen bij het leveren van de door u gevraagde product of dienst. Uiteraard maken wij met deze externe partijen goede afspraken over de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens.
  6. Om onze website constant te kunnen blijven verbeteren, houden wij (persoons)gegevens bij over het gebruik van onze website.
  7. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren.
  8. Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal.
  9. U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen.

Contact
Als u opmerkingen of vragen hebt over deze privacyverklaring of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, dan kunt u contact met ons opnemen via de pagina contact.

Wij hebben onze privacyverklaring op 1 mei 2018 voor het laatst gewijzigd. Vanzelfsprekend brengen wij u ook op de hoogte van mogelijke wijzigingen.

 

Contactformulier

Snelle offerte

Gebruik onderstaand formulier om direct een offerte aan te vragen voor dit product